O'r Parsel Canol

Thursday, 3 March 2011

Nofel newydd Mihangel Morgan

Newydd ddod o lansiad nofel y mis, nofel newydd Mihangel Morgan, Pantglas (Y Lolfa, tt. 231) gyda lluniau gan Ruth Jên. Roedd y detholiad o ddarnau a ddarllenwyd mas gan Jeremy Turner, Arad Goch (yn nhafodiaith Morgannwg) yn argoeli'n dda iawn. Mwynhaodd Mihangel sgrifennu'r nofel hon yn fawr iawn: roedd ei hen dad-cu a'i hen fam-gu wedi priodi yn Llanwddyn yn 1886 ac mae copi o'u tystysgrif briodas ar d. 249. Mae Mihangel yn darlithio ar lenyddiaeth fodern a llên gwerin yn yr Adran Gymraeg ym Mhrifysgol Aberystwyth, ac yn dysgu ysgrifennu creadigol. Trysor cenedlaethol os bu un erioed. Dyma'i ddeunawfed gyfrol greadigol, a'i wythfed nofel.

Y diweddaraf (6 Mawrth): wedi cael blas anghyffredin ar ddeialog y penodau cyntaf, yn enwedig y sgyrsiau rhwngct y Canon hirwyntog (o'r gogledd) a'r gweinitog, Pantglas.

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home