O'r Parsel Canol

Saturday, 28 August 2010

The moving finger writes, and, having writ, moves on

Wedi treulio diwrnod da heddiw yn gwrando ar Ieuan Rees y ceinlythrennwr yn trafod ei grefft mewn gweithdy yn Aberystwyth. Pob math o straeon difyr ganddo, a llawer iawn o synnwyr cyffredin ac agwedd ffres ar bethau — pobl yr ysgolion celf yn fwy agored eu meddwl na'r rhan fwyaf. Ni wyddwn i fod gofyn berwi nibs cyn eu defnyddio, a'u llyfu er mwyn i'r amino acids frathu i mewn rywfaint i'r metel a helpu'r nib i gael gwell gafael ar y papur. Offer Boxall yn dda ar gyfer gwaith arddangos mawr, mae'n debyg (erbyn hyn yn Automatic Pens) ond ddim cystal â'r hen rai. Wedi mynd i chwilio am hen lyfr Edward Johnston, Writing and Illuminating and Lettering a gefais yn anrheg ben-blwydd yn 1982 gan fy nghariad ar y pryd, a gwerthfawrogi o'r newydd fanylder y drafodaeth, a harddwch y llyfr. Yn cael llawer o anhawster i gael nib sy'n siwtio rhywun sy'n llaw bwt, fel fi.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home