O'r Parsel Canol

Sunday, 2 May 2010

Yr Hen Goleg: yma o hyd

Da oedd gweld adeilad hardd yr Hen Goleg yn Aberystwyth ar raglen nodwedd Wedi 7 Nos Fercher 28 Ebrill, a'r hanesydd Dr Russell Davies a John Hefin yn dweud ychydig am ei hanes fel Gwesty'r Castell yn y 19g, a gogoneddau'r bensaernïaeth gan Seddon ac eraill. Yn ddiweddar rhoddodd y Cambrian News gamargraff ar led fod y weinyddiaeth a'r Adran Gymraeg yn mynd oddi yno. Nid yw hyn yn wir: mae'r Adran Addysg yn symud maes o law i Ben-bryn (ar y campws uchaf), ac mae adain gyhoeddi'r Adran wedi mynd yn barod i ran o Blas Gogerddan, sy'n rhan o'r Brifysgol erbyn hyn. Ond yn yr Hen Goleg o hyd y mae'r Adran Addysg nes y bydd rhan o Ben-bryn wedi'i haddasu. A rhywbeth at y dyfodol canolig/pell yw symud y Prifathro, y Cofrestrydd, y Swyddfa Academaidd etc. i'r campws uchaf: dywedir mai i Bantycelyn y bydd y weinyddiaeth yn symud, a hefyd o bosibl yr Adran Gymraeg. Ond cyn i ddim o hynny ddigwydd, bydd gofyn meddwl am 'Pantycelyn newydd', ac nid yw hynny'n cael ei godi eto. Mae cache o luniau gwych o'r Hen Goleg gan bara-koukoug ac eraill ar Flickr.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home