O'r Parsel Canol

Sunday, 31 January 2010

Wolfy's New Kit


Wolfy's New Kit, originally uploaded by Trojan_Llama.

Dydd Iau oedd y tro cyntaf imi weld ci yn gwisgo panniers (fel yn y llun). Yn Aberystwyth, y tu allan i Boots, roedd menyw yn ei chwedegau yn delio'n ddeheuig iawn รข'i ches (ar olwynion), tra oedd ei chi defaid brown a du yn arwain y ffordd yn ei banniers coch. Roedd y stryd gyfan yn syllu arnynt.

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home