O'r Parsel Canol

Tuesday, 22 December 2009

Brahminiaid

Mewn cwmni o academyddion yn Aberystwyth yn ddiweddar a llond y lle o bobl ifanc/canol oed talentog, creadigol, egniol, hyfryd ym mhob ffordd. Cyn-fyfyrwyr o Brifysgolion Harvard (1), Rhydychen (2), Caer-grawnt (6), Aberystwyth (8). Mwy na'u hanner wedi dysgu Cymraeg fel oedolion, ac erbyn hyn ni fyddent yn breuddwydio siarad Saesneg gyda'u cymrodyr o Loegr. Cymraeg yn fath o Ladin i nifer ohonynt, yn iaith gwaith, ac yn iaith cyfathrebu gyda phobl debyg iddyn nhw eu hunain. Mae'r Brahminiaid hyn, gan gynnwys yr 'electives' a ddaeth atom, yn gwybod llawer mwy am iaith a llên a hanes Cymru na gweddill y wlad gyda'i gilydd. Eu harwyr: Gwyneth Lewis (nid Menna Elfyn); Jim Perrin ( nid Iolo Williams); T.H. Parry-Williams (nid Williams Parry); M. Wynn Thomas (nid Hywel Teifi Edwards); Angharad Price (nid Caryl Lewis); Catrin Finch (nid Siân James); Mary Lloyd Jones (nid Aneirin Jones). Eu hoffderau: rhyw ynys oer yn rhywle (nid Môr y Canoldir); Howies neu Toast (nid Per Una na net-a-porter); mêl lleol (nid jam); Perl Wen a Llangloffan (nid Caerffili); Llandeilo; Llandudno; Portmeirion; Hafod; Prâg; Efrog Newydd; Hyderabad; gwelyau plu; Ultracomida; Walker and König. Eu casbethau: canu plygain; fascinators; Radio Cymru yn ei grynswth; Bae Caerdydd; ffenestri UPVC.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home