O'r Parsel Canol

Sunday, 2 May 2010

Go Penri!

Mae Penri James wedi gweithio'n anhygoel o galed yng Ngheredigion, ei fro enedigol: mae'n deall pryderon yr amaethwyr, y busnesau bach, y rheini sy'n dibynnu ar y diwydiant ymwelwyr, a'r anghenion yn y gwasanaethau iechyd. Ac yntau'n dad i dri ac yn gweithio yn y Brifysgol mae ganddo wybodaeth fanwl o'r problemau sy'n wynebu'r byd addysg. Y mae'r Parsel yn annog ei ddarllenwyr selog i droi allan yn eu miloedd Ddydd Iau i hala Penri i San Steffan.

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home