O'r Parsel Canol

Thursday, 29 March 2012

Rhan o grât Ystafell Seddon, Yr Hen Goleg, Aberystwyth

1 Comments:

Blogger Rhisiart Hincks said...

Wedi ymadael â Flickr, i bob pwrpas. Dyma lun newydd:

Grât haearn yn Ystafell Seddon, yr Hen Goleg, Aberystwyth

Gan ein bod yn cael ein gyrru allan o'r Hen Goleg, annhebyg y byddi am ddefnyddio fy lluniau eto yn unman, ond os byddi, gallaf roi'r cod iti. Dyw hi ddim ar gael yn syth i bawb ar Ipernity, fel ar Flickr.

27 October 2013 at 19:19  

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home