O'r Parsel Canol

Thursday, 15 March 2012

Calling all Pugs

Bydd cyfrol newydd Mihangel Morgan, Kate Roberts a'r Ystlum, yn cael ei chyhoeddi ddiwedd mis Mawrth gan Y Lolfa. Bydd y lansiad yn cael ei gynnal yn Ystafell Seddon yn yr Hen Goleg, Aberystwyth. Yn yr adeilad hardd a hanesyddol yma y mae Mihangel yn dysgu'r myfyrwyr, a dyma'r lle a ysbrydolodd ei nofel ddyfeisgar, Cestyll yn y Cymylau — yr un cyn Pantglas. Mae'r gyfrol newydd yn cynnwys storïau am gymeriadau o fyd llên — Dafydd ap Gwilym, Kate Roberts, Saunders Lewis fel na welsoch chi nhw erioed o'r blaen. Yn y cyfamser, cadwch eich llygaid ar agor am y Pugmobile coch. Rhywbeth i chi'ch dau, Daf a Caryl!

0 Comments:

Post a Comment

<< Home