O'r Parsel Canol

Sunday, 8 November 2009

Dybledi

Heddiw bûm yn sylwi ar bethau'n dod bob yn ddau . . . . dau yn y cwrdd y prynhawn yma a'r ddau yn dwyn enwau afonydd a nentydd yn ardal Llanwrtyd (Irfon a Cledan). Trwy ryw gawlach yn rhywle roedd dau wedi troi i fyny i gymryd y gwasanaeth, sef Lona Gwilym o Benrhyn-coch (darllenwraig leyg gyda'r Eglwys yng Nghymru), a'r Parchedig Irfon Evans, Comins Coch. Dau 'goch' yn fanna. Dwy alwad ffôn cyn swper, a dwy ers hynny. Dau gar yn fy ngoddiweddyd pan oeddwn ar gefn y beic ar y ffordd i'r capel; a dau gar ar y ffordd yn ôl. Ddoe roedd cwn hela Cymreig, rhai garw iawn yr olwg yn cwrso cwningod yng Nghoed Gwmryn — wedi dod o Bontrhydfendigaid, meddai rhywun.

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home