O'r Parsel Canol

Wednesday, 4 November 2009

Dau ddawnus


Piercefield, originally uploaded by paulwhite53.

Arddangosfa dda iawn o ffotograffau Paul White o hen adfeilion (gan gynnwys y llun uchod o Neuadd, Cil-y-cwm, etc.) ymlaen ar hyn o bryd tan Tachwedd 21 yn Amgueddfa Ceredigion yn Aberystwyth. Mae cannoedd o'i luniau hefyd i'w gweld ar flickr, gan gynnwys y ddau hyn.

Mae'r amgueddfa yn lle da am anrhegion o bob math — breichledau a mwclysys o gerrig gleision rhesymol iawn eu pris; calendars gyda lluniau o longau; a gemau, llyfrau a chardiau o bob math. Mae Gwenllian Beynon a Stuart Evans yn bobl mor dalentog, ac mae Aberystwyth mor ffodus i gael amgueddfa mor wirioneddol wych. Mae Stuart yn sôn am ei waith diweddaraf (fel Cadair Maelgwn) yn y rhifyn cyfredol o Planet, lle mae dialog rhyngddo ef a'r bardd lleol Elin ap Hywel. Hyn i gyd-fynd ag arddangosfa o waith Stuart yn y Llyfrgell Genedlaethol — ymlaen yno tan 20 Tachwedd.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home