O'r Parsel Canol

Thursday, 2 April 2009

Melin Tre-gwynt mewn cuddwisg


Melin Tre-gwynt mewn cuddwisg, originally uploaded by Gwenddolen.

Mondo gan Felin Tre-gwynt yn cuddio'n swil. Mae menyw smart dros ben yn Aberystwyth sy'n gwisgo cot o'r defnydd hwn, ac 'wn i ddim faint o bobl yn cario bagiau hefyd . . . . patrwm eithaf hen erbyn hyn ond un a oedd o flaen ei oes, neu o leiaf ar frig y ffasiwn pan ddaeth e mas gyntaf.

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

<< Home