O'r Parsel Canol

Sunday, 7 August 2011

Y Parsel a'r Steddfod

Sawl un yn arddel Daniel Davies, Maesmeurig — Prifysgol Aberystwyth (sydd hefyd ar eu gwefan yn hawlio Manon Rhys a raddiodd yn y Gymraeg yno), y Cambrian News, a hyd yn oed (drwy dad Daniel) yr Heddlu. Wel mae'r Parsel yn falch iawn o'i gamp, ac yn edrych mlaen at ddarllen Tair Rheol Anhrefn, gyda'r gair bach anodd hwnnw yn y teitl sy'n boendod i bawb. Mae'r Archdderwydd, T. James Jones, yn un ohonon ni hefyd megis o hirbell — drwy Llinos (chwaer Tegwyn Rhos-goch). Ac mae hyd yn oed y Rapsgaliwn â'i wreiddiau'n ddwfn yn y cwm — ei fam o Gellinebwen. Rhywbeth yn yr aer siwr o fod. Yn Iwerddon (Maynooth, Tara, Emain Macha, Newry, Carlingford Loch, etc.) y bu'n rhaid i minnau fod eleni, nid yn y Steddfod. A dim ond heddiw rwy'n dal lan â'r digwyddiadau i gyd.

Friday, 22 July 2011

Tua Banc y Darren


PB220019, originally uploaded by penbontrhydybeddau.

Ymryson Cwn Defaid Dydd Sadwrn 23 Gorffennaf

Paratoadau yn y Parsel ar gyfer Ymryson Cwn Defaid yfory ym Manc y Darren. Hywel Lewis, Erwyd Howells a phawb wrthi fel slecs yn paratoi gyda traffig diogel lan a lawr Cwm Main. Wn i ddim pryd maen nhw'n cychwyn. Pan oeddwn yn fwy selog gyda'r pethau hyn, yn ôl yn fy hen gynefin slawer dydd, doedd dim diben cyrraedd yn rhy gynnar. Yn cofio troi lan ryw brynhawn cysglyd a bron neb yno — 'it's waiting dogs we are'. Ar y thema hon, byddaf yn blogio'n fuan am sut y daeth pedair gast Mihangel Morgan i aros gyda ni, a sut y daethpwyd i ben.

Thursday, 21 July 2011

erwau Capel Dewi


Capel Dewi fields, originally uploaded by Rory Prior.

Aled Llyr Thomas ar y brig

Mae Aled Llyr Thomas, Brynheulog, Capel Madog, wedi cipio Gwobr Goffa Brynie Williams yn Sioe Frenhinol Cymru. Mae Aled yn prysur wneud enw iddo'i hun nid yn unig fel areithiwr ac actor, ond fel bridiwr defaid, ac mae wedi elwa drwy fod yn rhan o gynllun cymorth YESS (Young Entrants Support Scheme) i newydd-ddyfodiaid dan 40.