O'r Parsel Canol

Friday, 17 June 2011

Alan Llwyd yn gadael golygyddiaeth Barddas

Yn flin iawn clywed fod Alan Llwyd yn mynd i ollwng golygyddiaeth y cylchgrawn Barddas, ac โ€” yn waeth na hynny โ€” ei fod yn mynd i roi'r gorau i olygu llyfrau Gwasg Barddas. Dyma wasg sydd wedi cynnal y safonau uchaf un yn y byd cyhoeddi yng Nghymru ers nifer o flynyddoedd. Anodd meddwl y gallai fod gwell golygydd ar gael nag Alan Llwyd na neb mor wybodus ag ef ym maes llenyddiaeth Gymraeg fodern. Trueni o'r mwyaf nad efe fydd wrth y llyw o hyn allan. Mae pobl wedi cymryd ei lafur dros 35 o flynyddoedd yn ganiataol braidd. Petai Alan Llwyd yn byw yn Lloegr byddai wedi cael ei urddo รข'r OM am ei wasanaeth i lenyddiaeth.

Friday, 27 May 2011

Y bysys gwyrdd eto

Dyma ni fwy o fanylion am y bysys retro gwych sydd o gwmpas Aberystwyth ar hyn o bryd.

Monday, 23 May 2011

Bysys gwyrdd Crosville ar yr heol eto

Beth yw hyn? Gwelais ddau fys gwyrdd yn edrych yn debyg iawn i'r hen rai gwyrdd a oedd gan Crosville slawer dydd, gyda'r enw hwnnw mewn aur tywyll. Ond rhai go newydd oedd y rhai a welais i ddoe โ€” dim byd amdanynt ar safle Arriva Wales, sy'n dangos y rhai hyll cyffredin sy'n wyrddlas + lliw hufen. A oes rhywun yn gwybod rhywbeth am hyn? Ydy Tredelyn yno yn rhywle i gynnig ateb?