O'r Parsel Canol

Friday, 27 May 2011

Y bysys gwyrdd eto

Dyma ni fwy o fanylion am y bysys retro gwych sydd o gwmpas Aberystwyth ar hyn o bryd.

Monday, 23 May 2011

Bysys gwyrdd Crosville ar yr heol eto

Beth yw hyn? Gwelais ddau fys gwyrdd yn edrych yn debyg iawn i'r hen rai gwyrdd a oedd gan Crosville slawer dydd, gyda'r enw hwnnw mewn aur tywyll. Ond rhai go newydd oedd y rhai a welais i ddoe — dim byd amdanynt ar safle Arriva Wales, sy'n dangos y rhai hyll cyffredin sy'n wyrddlas + lliw hufen. A oes rhywun yn gwybod rhywbeth am hyn? Ydy Tredelyn yno yn rhywle i gynnig ateb?

Friday, 20 May 2011

Gwyddeleg y Frenhines

Wedi cael ar ddeall gan rywun sy'n gwybod beth yw beth yn ieithyddol fod Gwyddeleg y Frenhines — y pedwar gair hynny nad oedden nhw yn ei sgript — yn gwbl wych o ran yr ynganiad. Mae hynny'n dda ac yn annisgwyl. Mae ganddi ddillad gwych iawn hefyd yn fy marn i.

Thursday, 12 May 2011

Cyngor Gwynedd yn gwneud camgymeriad mawr

Trist iawn oedd clywed fod Cyngor Gwynedd wedi cymryd y cam tyngedfennol i gau Ysgol y Parc er gwaetha'r gwrthwynebiad lleol. Mae 19 o ddisgyblion yn rhif digon parchus: bu fy mhlant innau mewn ysgol fach debyg yng Ngheredigion, a chael addysg dda yn eu cymuned. Ymhen blynyddoedd efallai y bydd pobl yn edrych nôl ac yn gweld ffolineb y penderfyniadau hyn i 'resymoli' addysg gynradd a hynny ar draul y cymunedau lleol. Mae Ffred Ffransis yn ddyn dewr, ac mae'n drist meddwl nad oedd ei safiad — i fynd heb fwyd a diod — wedi gwneud iot o wahaniaeth i'r cynghorwyr yng Nghaernarfon.

Monday, 9 May 2011

Ynys Enlli


Ynys Enlli, originally uploaded by Gwenddolen.

Rhifyn coffa Brenda Chamberlain yn 1972. Dyma un o'r rhifynnau cyntaf o'r Anglo-Welsh Review a brynais i mi fy hun pan oeddwn yn fyfyrwraig — y clawr yn atyniad mawr, a'r erthyglau am y bardd a'r artist.