O'r Parsel Canol

Tuesday, 22 February 2011

Steddfod Ryng-gol 2011

Ffantastig gweld pobl a ddysgodd Gymraeg yn cipio gwobrau yn y Steddfod Ryng-gol yn ddiweddar — Geraint Ashton (Aberystwyth, gynt o Ysgol Lewis Pengam) yn ennill Medal y Dysgwyr, a Rachel Louise Jones (Aberystwyth, o Lanafan Fawr, gynt o Ysgol Llanfair ym Muallt) hefyd yn ennill dwy wobr. O ran y rhai iaith gyntaf, cafodd Catrin Gwyn (Aberystwyth), merch Tudur Dylan, hwyl ar yr englynion, a Branwen Huws (Bangor erbyn hyn, ond gynt o Aberystwyth) a enillodd ar y Stori Fer. A gwobr fawr y Gadair yn mynd i'r gwyddonydd athrylithgar, Gruffudd Antur (Aberystwyth). Mae rhagor o newyddion am fyfyrwyr Adran Gymraeg Aberystwyth i'w gweld yn eu cylchlythyr cyfredol

Sunday, 23 January 2011

Gwarffynnon

Cymdogion newydd ddarganfod carreg fedd (a ailddefnyddiwyd fel carreg ddrws) ar eu tir. Ann Jenkins a fu farw 1847, yn 17 mlwydd oed, yn ferch i John ac Elizabeth Jenkins, Gwarffynnon. Braidd yn bell o'r Gwarffynnons niferus sydd ymhellach i'r de o'r Parsel Canol — yn Llanrhystud, Silian, Cilcennin, etc. Felly mae hyn yn dipyn o ddirgelwch. A oes rhywun yn gwybod mwy amdani, tybed?