O'r Parsel Canol

Saturday, 4 September 2010

Ein car cyntaf: fan Austin A35


Austin A35 van, originally uploaded by classic vehicles.

Gwych, gwych, gwych.

Yay! Hen rif sir Faesyfed

Llawenydd mawr, a rhywbeth i dynnu dwr o ddannedd Tredelyn, gobeithio. Wedi cael car ail-law newydd yn Forge, Ffos-y-ffin, a ffeindio mai rhif MFO, sef hen rif sir Faesyfed slawer dydd, sydd arno. Roedd y car cyntaf a oedd gennym fel teulu (fan werdd A35 fel yr un yn y llun uchod) yn rhif FO o Norton's. Yna AFO, DFO. . . . . nes i bob dim newid gyda'r rhifau. Sir Frycheiniog yn EU os cofiaf yn iawn. Rwy'n gweld Dr Edwards, Meddygfa'r Llan, yn gyrru car mawr â rhif isel -- rhywbeth fel EC 10. Roedd gennyf innau feic modur 'rhif isel' slawer dydd, sef BAW 9L (rhif swydd Amwythig). Sda fi gynnig i rifau personol ond rwy'n cymeradwyo rhifau tiriogaethol.

Darlith ar Ddafydd ap Gwilym 21 Hydref

Mae Cymdeithas Canolfan Dafydd ap Gwilym yn cynnal darlith gan yr Athro Dafydd Johnston ar 21 Hydref, 2010 am 7.30 yng Nghapel Horeb, Penrhyn-coch. Manylion cyswllt: Dr Tedi Millward, 44 Ger-y-llan, Penrhyn-coch. Dafydd a oedd yn gyfrifol am arwain tim o ysgolheigion ifainc (gan gynnwys Dr Huw Meirion Edwards, Llandre) i roi ynghyd golygiad newydd o waith Dafydd ap Gwilym. Mae hynny ar y we (www.dafyddapgwilym.net) gyda chyfrol hefyd a lansiwyd yn Steddfod Blaenau Gwent a'r Cymoedd, Awst 2010. Gobeithio y daw rhywbeth o'r Ganolfan arfaethedig i goffáu ein bardd lleol.

Y dorf, Capel Horeb, Penrhyn-coch

Darlith arall a gynhaliwyd yn yr un lle yn 2005, gyda'r Athro R. Geraint Gruffydd yn annerch Cymdeithas Lyfrau Ceredigion ac yn trafod Dafydd ap Gwilym. Dr Jenny Day a Dr Huw Meirion Edwards yn y rhes flaen!

Cofeb Dafydd ap Gwilym, Brogynin, Penrhyn-coch

Ar ei hôl hi

Simon Agar sy'n byw ym Mangor yn cadw blogiau difyr ac yn sgrifennu llawer o stwff diddorol am ieithoedd o bob math. Wedi dod ar draws ei safle wrth chwilio am rywbeth hollol wahanol.

Saturday, 28 August 2010

Edward Johnston, Writing and Illuminating and Lettering

The moving finger writes, and, having writ, moves on

Wedi treulio diwrnod da heddiw yn gwrando ar Ieuan Rees y ceinlythrennwr yn trafod ei grefft mewn gweithdy yn Aberystwyth. Pob math o straeon difyr ganddo, a llawer iawn o synnwyr cyffredin ac agwedd ffres ar bethau — pobl yr ysgolion celf yn fwy agored eu meddwl na'r rhan fwyaf. Ni wyddwn i fod gofyn berwi nibs cyn eu defnyddio, a'u llyfu er mwyn i'r amino acids frathu i mewn rywfaint i'r metel a helpu'r nib i gael gwell gafael ar y papur. Offer Boxall yn dda ar gyfer gwaith arddangos mawr, mae'n debyg (erbyn hyn yn Automatic Pens) ond ddim cystal â'r hen rai. Wedi mynd i chwilio am hen lyfr Edward Johnston, Writing and Illuminating and Lettering a gefais yn anrheg ben-blwydd yn 1982 gan fy nghariad ar y pryd, a gwerthfawrogi o'r newydd fanylder y drafodaeth, a harddwch y llyfr. Yn cael llawer o anhawster i gael nib sy'n siwtio rhywun sy'n llaw bwt, fel fi.

Wednesday, 25 August 2010

Loving Endellion

Am enw hyfryd sydd gan fabi newydd y Cameroniaid. Endelyn yr enw Cernyweg yn swnio ychydig fel enw eich blogiedydd,ac felly i'w ganmol ar bob cyfrif, ac yn well dewis na Lamorna. Mae Florence hefyd yn enw da. Ble aeth y syniad o Enid tybed? Blyton, Bagnold, Starkie, Morgan, P, ond heb fod yn ffefryn yn y blynyddoedd diwethaf hyn. Stand-by am lu o enwau Cernyweg o hyn allan. Jowanet etc.

Cylchoedd Celtaidd

Hen waith celf a wnes i pan oeddwn yn 20. Wedi llosgi'r patrwm ar deilsen polystyrene -- gan ollwng pob math o nwyon ffiaidd, fwy na thebyg. Gwedd hynafol iawn ar y print erbyn hyn.

Eglwys Cwmystwyth Church


Eglwys Cwmystwyth Church, originally uploaded by Gwenddolen.

Wedi bod yn clirio'r dreiriau a dod ar draws y llun cyflym hwn gan Douglas Hague yn 1986.

Sunday, 15 August 2010

Y Persiaid yng Nghilieni

Pum diwrnod nawr i fynd cyn mynd i weld perfformiad o'r Persians gan Aeschylus, ar Fynydd Epynt. Cynhyrchiad y Theatr Genedlaethol dan Mike Pearson sydd wedi gwneud gwaith mor wych dros y blynyddoedd. Rwy'n cofio'r wefr o weld Brith Gof a Test Dept yn perfformio'r Gododdin yn hen ffatri Rover ym Mae Caerdydd — yn ôl tua 1984 rwy'n meddwl. A'r gynulleidfa erbyn y diwedd yn wlyb sop a'r cylch mawr yn y canol yn llawn dwr. Mae'n dda bod rhaglen deledu wedi'i gwneud yn dangos perfformiadau mewn gwahanol fannau -- yng Nglasgow, ac mewn hen chwarel yn yr Eidal. Coffa da am Brith Gof a'u cyfres o gynyrchiadau am Ryfel, ac am Cliff McLucas y cynllunydd. Mae Rowan O Neill yn gwneud PhD ar waith Brith Gof yn yr Adran Theatr Ffilm a Theledu ym Mhrifysgol Aberystwyth lle mae Mike Pearson yn athro. Yr oedd Margaret Ames yn y Gododdin hefyd, gydag Alun Elidyr a nifer o rai eraill a aeth ymlaen i ddod yn enwog.

Mae'r Persians wedi derbyn tipyn o sylw gan bapurau Llundain a chan y beirniad Michael Billington. Rwy'n deall fod y tocynnau wedi hen werthu allan, a lwc imi benderfynu ar hyn, felly, rai misoedd yn ôl. Edrych mlaen yn fawr.

Tuesday, 10 August 2010

map Maesyfed


map Maesyfed, originally uploaded by Gwenddolen.

Monday, 9 August 2010

Trafodion pwysig

Newydd dderbyn Transactions of the Radnorshire Society, y gyfrol am 2008, sy'n cynnwys am y tro cyntaf gyfieithiad i'r Saesneg o ran gyntaf gwaith arloesol a swynol Ffransis G. Payne, Crwydro Maesyfed. Dyma lafur cariad gan Dai Hawkins (Dafydd y Garth), ac mi fydd yn agoriad llygad i drigolion yr ardal nad ydynt yn medru'r Gymraeg. Gyda llyfr Peter Conradi At the Bright Hem of God, a llyfr gwych Richard Suggett ar dai'r gororau, mae'r hen sir annwyl yn mwynhau orig fach eto yn yr haul. Da oedd clywed am y grant sydd wedi'i roi i eglwys Llananno hefyd.
Mae pamffledyn anodd-cael-gafael arno o'r enw Am y Ffin a'r Gorffennol (1993) yn ddarlith lenyddol a draddodwyd yn yr Eisteddfod Genedlaethol yn Llanelwedd nôl yn 1993. Mae'n crynhoi peth o hanes llenyddol yr ardal yn yr oesoedd canol.

Labels:

Sunday, 8 August 2010

Gwanwyn

Roedd gwedd etymolegol ar y bregeth a gawsom yn y capel heddiw (nid gan ein bugail ni). Cafodd y gair gwanwyn ei egluro fel gwan 'weak' + wyn 'lambs' — am mai tymor y defaid a'r wyn yw'r gwanwyn a'r wyn yn dal i fod yn ifanc ac yn wan. I wish. Gwaeanwyn gydag -a- arall yn y canol oedd y gair slawer dydd. A'r gair yn dod o hen air Celtaidd y mae'r geiriaduron yn dweud sy'n perthyn o bell i'r gair Lladin ver 'gwanwyn', etc. — pwy fuasai'n credu? A oes un o'r selogion wedi cael blogspot i ganiatáu rhoi to bach ar w ac y, gyda llaw?